logo

BUỒNG LẤY MẪU DI ĐỘNG NIOEH SÁNG TẠO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG COVID-19

08/06/2021

    Chương trình Nghiên cứu phát triển các giải pháp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 đã được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khởi động ngay từ những ngày đầu khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. Thời gian vừa qua, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh và một số địa phương khác trên cả nước, thực hiện “Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021”, Viện đã thành lập nhóm Nhóm Nghiên cứu và phát triển các giải pháp ký thuật phòng, chống dịch COVID-19. Một loạt các giải pháp đã được Nhóm xây dựng góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 như bộ giải pháp chống nóng cho nhân viên y tế và các cán bộ tham gia chống dịch gồm buồng cấp khí sạch; máy làm mát đặt bàn; máy làm mát cá nhân; giải pháp chống nóng cho nhân viên y tế khi mặc đồ bảo hộ chống dịch,… 

 

Buồng lấy mẫu di động - Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường

 

    Sáng nay, ngày 8/6/2021, PGS. TS Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng và các thành viên Nhóm Nghiên cứu và Phát triển của Viện đã cùng nhau hoàn thiện buồng lấy mẫu di động – thêm một sáng kiến, thêm một giải pháp hiệu quả góp phần đẩy lùi COVID-19. Buồng lấy mẫu sử dụng áp lực dương bơm không khí vào qua bộ lọc HEPA kèm phun TiO2 các vách có tác dụng tự khử khuẩn bề mặt. Buồng cho phép 5 nhân viên y tế lấy mẫu đồng thời, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong việc lấy mẫu. Buồng lấy mẫu di động của Viện không chỉ tạo không gian an toàn, thoải máu cho nhân viên lấy mẫu làm việc mà còn có chứa đựng nhiều thông điệp truyền thông ý nghĩa trong phòng, chống COVID-19. Đặc biệt, buồng được thiết kế tiện lợi trong di chuyển và lắp đặt, chỉ khoảng 1 tiếng để hoàn thành.

Một số hình ảnh lắp đặt và hoàn thiện Buồng lấy mẫu di động

 

PGS. TS Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng và các thành viên Nhóm Nghiên cứu và Phát triển của Viện

 

Đưa tin: TTĐT&QLKH