logo

Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

01/09/2015

Sáng ngày 20/04/2015, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn Quản lý chất thải y tế cho các cán bộ đang công tác tại các bệnh viện cũng như các cơ sở y tế trên cả nước. Chương trình tập huấn do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế đồng thực hiện.

Chất thải y tế hiện là mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế. Song song với công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh thì môi trường trong cơ sở y tế cũng là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện, các cơ sở y tế cần có hệ thống theo dõi về diễn biến số lượng, thành phần mức độ nguy hại của chất thải rắn ý tế, khí thải lò đốt chất thải rắn y tế, nước thải y tế giúp phòng ngừa giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Theo Luật Bảo vệ môi trường các bệnh viện, các cơ sở y tế phải có trách nhiệm thực hiện việc Quan trắc môi trường, đây cũng chính là một trong những hoạt động của công tác quản lý chất thải bao gồm công tác quản lý chất thải y tế.

Tham dự và phát biểu tại lớp tập huấn, Lãnh đạo Viện SKNN & MT - TS. Doãn Ngọc Hải cho biết việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ đang công tại tác các bệnh viện có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý chất thải, qua lớp tập huấn các cán bộ sẽ có thể tham mưu đề xuất cho lãnh đạo tại các đơn vị triển khai và lập kế hoạch quản lý chất thải y tế tại đơn vị.

Viện SKNN & MT, với vai trò là đơn vị chuyên môn thực hiện công tác quan trắc môi trường và là đơn vị duy nhất trong ngành y tế cả nước được công nhận là 1 trong 21 trung tâm quan trắc thuộc mạng lưới Quan trắc môi trường Quốc gia, Viện đã cử các cán bộ: BS. CK Nguyễn Hữu Hạnh, ThS. Lê Thái Hà, ThS. Lương Thanh Thủy và ThS. Đàm Thương Thương tham gia giảng bài cho lớp tập huấn. Nội dung chính mà các giảng viên Viện SKNN & MT chia sẻ tại buổi tập huấn đó là hướng dẫn tổ chức quan trắc tác động môi trường tại các bệnh viện theo thông tư 31, các văn bản pháp qui liên quan và lập báo cáo quan trắc. Tiếp đó các cán bộ tham gia tập huấn cũng được tìm hiểu cụ thể về việc tổ chức thực hiện Quan trắc nước thải y tế, Quan trắc chất thải rắn y tế và Quan trắc môi trường không khí – khí thải trong các cơ sở y tế bao gồm các thông số, các phương pháp thực hiện, các quy trình phân loại, thu gom, tập kết và xử lý chất thải rắn y tế, các kỹ thuật xử lý khí thải lò đốt chất thải y tế, kỹ thuật xử lý nước thải trong y tế… Cùng với việc tổ chức thực hiện quan trắc thì an toàn lao động trong quản lý chất thải y tế cũng được các giảng viên chú trọng và giới thiệu tại buổi tập huấn. Cục Quản lý môi trường Y tế cũng đề cập đến nội dung, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; việc lập kế hoạch quản lý chất thải y tế và công tác thống kê báo cáo.

Cuối buổi tập huấn, các giảng viên và các học viên cũng đã giành thời gian trao đổi và giải đáp các vướng mắc xung quanh nội dung quản lý chất thải các cơ sở y tế và trách nhiệm thực hiện để chất thải y tế không còn là nỗi lo của cộng đồng.