logo

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI BUỔI 5 GIỚI THIỆU CÁC KHOA PHÒNG CỦA VIỆN

05/09/2019

 

Nằm trong chuỗi bài đào tạo các kĩ năng cơ bản của nhân viên mới, sáng ngày 4/9, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tiếp tục tổ chức lớp đào tạo nhân viên mới nhằm phát triển năng lực cho các nhân viên mới để giải quyết các công việc theo yêu cầu của Viện. Buổi tập huấn đã diễn ra rất tập trung, cô đọng nhiều thông tin hữu ích được chia sẻ từ các giảng viên: ThS. Đỗ Thị Mai Oanh - Trường phòng Tài chính -  Kế toán, ThS. Phan Thị Thúy Chinh – Đảng ủy viên, ThS. Lỗ Văn Tùng Chủ tịch Công đoàn, BS. Hồng Quang Thống Ủy viên BCH Chi đoàn và sự tham gia đầy đủ của 27 nhân viên mới của Viện.

Mở đầu lớp học, ThS. Đỗ Thị Mai Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đã có bài giới thiệu những tổng quan về tình hình tài chính của Viện. Theo ThS. Oanh, đây là những kiến thức cơ bản mà mỗi một cán bộ đều cần nắm rõ để làm việc hiệu quả trong môi trường đơn vị nhà nước. Hiện nay, Phòng Tài chính - Kế toán đảm nhiệm các công tác quản lý thu - chi, đảm bảo tuân thủ các quy định đúng theo nguyên tắc của pháp luật, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình thực tế. Tất cả các nhân viên đang công tác tại Viện cần thực hiện đúng các nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và các văn bản chuyên ngành hiện đang áp dụng.

 

 

Tiếp nối bài học, các nhân viên mới được nghe phần giới thiệu về Đảng bộ Viện do ThS. Phan Thị Thúy Chinh – Đảng ủy viên. Qua phần học này, các nhân viên mới có thêm hiểu biết về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ Viện, các thành viên hiện tại trong danh sách Đảng ủy. Bài chia sẻ định hướng cho các cán bộ trẻ về con đường và những phấn đấu cần có để trở thành một Đảng viên.

 

 

Một phần của bài giảng giới thiệu về Công đoàn Viện do ThS. Lỗ Văn Tùng- Chủ tịch Công Đoàn Viện trình bày. Đây là một chủ đề khá mới đối với các cán bộ mới của Viện, vì thế bài phát biểu đã nêu bật được các vấn đề liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển, chức năng của Công đoàn Viện.

 

 

Kết thúc buổi học, BS. Hồng Quang Thống, Ủy viên BCH Chi Đoàn TNCS Hồ CHí Minh của Viện đã điểm qua các hoạt động của Đoàn thanh niên Viện. Đây là một tổ chức chính trị xã hội có vai trò quan trọng với lực lượng chiếm số lượng không nhỏ tại Viện. Với tinh thần của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên và các cán bộ mới của Viện quyết tâm xây dựng đội ngũ Đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển của Viện. Cũng trong phần này, các đoàn viên mới đã có những chia sẻ, thảo luận về kế hoạch xây dựng các hoạt động thiết thực cho Đoàn Thanh niên và nhân viên mới, nhằm tăng cường gắn kết, học hỏi, giúp đỡ giữa các cá nhân, góp phần vào hoạt động chung của Viện.