logo

GIẤY MỜI THAM DỰ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI THỊ LỆ UYÊN

18/12/2019

         Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-SKNN&MT ngày 20/11/2019 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp & môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.

         Trân trọng kính mời các chuyên gia, quý đồng nghiệp tham dự buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ.

         Tên đề tài: " Nghiên cứu thực trạng và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật ở nhân viên y tế tại thành phố Cần Thơ và đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp:

        Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Lệ Uyên

         Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp 

         Mã số đào tạo: 62.72.01.59

         Thời gian: 8h30 thứ 3 ngày 31 tháng 12 năm 2019

          Địa điểm:        Hội trường tầng 3 - Tòa nhà C

                                  Viện Sức khỏe nghề nghiệp & môi trường

                                  Số 57 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

               Trân trọng kính mời./.