logo

Hội nghị trực tuyến "Triển khai Công tác Hướng dẫn Điều trị, Phòng, Chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV"

10/02/2020

Hội nghị trực tuyến "Triển khai Công tác Hướng dẫn Điều trị, Phòng, Chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV"

 

 

Danh mục tài liệu:

1. Giấy mời: 

2. Danh sách cán bộ đầu mối Viettel: 

3. Danh sách 700 điểm cầu của Viettel:

 

CÁC BÀI THAM LUẬN

LẤY MẪU NGHI NGỜ nCoV

1. Tham luận 1

2. Tham luận 2

3. Tham luận 3

4. Tham luận 4

5. Tham luận 5

6. Tham luận 6

7. Tham luận 7

8. Tham luận 8

9. Tham luận 9

10. Tham luận 10.

11. Tham luận 11.

12. Tham luận 12.

 

Nguồn: Bộ Y tế