logo

HỘI THẢO CÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC Ở KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

12/11/2019

Học viện Châu Á – Thái Bình Dương về Các yếu tố Tâm lý xã hội tại Nơi làm việc trân trọng kính mời quý vị tham dự:

“HỘI THẢO CÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC Ở KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG”

Thời gian: Ngày 21 – 23/11/2019

Địa điểm: Trường Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 1 - Thu thập và phân tích dữ liệu định lượng và định tính

Ngày 2 - Trình bày về thực hành và nghiên cứu hiện tại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Bao gồm bài phát biểu của Đại diện trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về Đánh giá và bảo vệ người lao động khỏi những yếu tố tâm lý xã hội tại Việt Nam.

Ngày 3 - Thực hành ứng dụng đánh giá nguy cơ và các biện pháp can thiệp

Chi phí tham dự hội thảo của mỗi người trong 3 ngày: 1.000.000 VND bao gồm ăn nhẹ, tài liệu và phiên dịch chuyên ngành.

Để đăng kí tham dự, vui lòng gửi email về địa chỉ:

Mr. Hoa Nguyen: hoanv@ueh.edu.vn

Ms. Hong Huynh: honghuynh@ueh.edu.vn