logo

Hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình bệnh viện xanh-sạch-đẹp khu vực miền Bắc năm 2017

22/01/2018

Ngày 29-30/11/2017, tại TP. Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình bệnh viện xanh-sạch-đẹp khu vực miền Bắc năm 2017”. TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì Hội thảo.
Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; trên cơ sở kết quả thí điểm triển khai mô hình xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp do Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp cùng các Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, BV.Nội tiết Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An thực hiện trong năm 2017, ngày 29-30/11/2017, tại TP. Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình bệnh viện xanh-sạch-đẹp khu vực miền Bắc năm 2017”. TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các Bệnh viện E, Bệnh viện Nội Tiết Trung ương, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế,Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường và đại diện các Sở Y tế, Bệnh viện đa tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng của 29 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao những kết quả bước đầu đã đạt được sau hơn một năm thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp theo Quyết định 3638/QĐ-BYT. Đồng thời, nêu rõ mục đích của hội thảo là chia sẻ các kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp trong hơn một năm vừa qua và cùng nhau thảo luận, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế phát biểu khai mạc

Hội thảo

Tại Hội thảo, Cục Quản lý môi trường y tế đã có bài trình bày về kết quả triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Kết quả cho thấy, trong hơn một năm qua, toàn ngành y tế và đặc biệt là tại các bệnh viện trong cả nước, đã có nhiều cố gắng và hoạt động thiết thực trong việc thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp và đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Cụ thể là: 100% các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế đạt loại Tốt và loại Khá, không có cơ sở y tế xếp loại Trung bình và Không đạt. Các đơn vị thuộc Sở Y tế: xếp loại Tốt chiếm tỷ lệ 51%; xếp loại Khá chiếm tỷ lệ 43% và xếp loại Trung bình chiếm tỷ lệ 6%, không có cơ sở y tế xếp loại Không đạt. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu cũng nghe đại diện Bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện E, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình bệnh viện xanh-sạch-đẹp.TS. Nguyễn Thanh Hà, PGS. TS. Doãn Ngọc Hải và Ông Kiên Ngọc Chất chủ trì Hội thảo.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, những tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo môi trường trong cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đánh giá cao các ý kiến tham luận và các báo cáo trình bày tại Hội thảo. Đại diện các cơ sở y tế đều thống nhất, nhận thức rõ: xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp là nền tảng của dịch vụ y tế an toàn và hiệu quả; Các nội dung, tiêu chí xanh-sạch-đẹp là những điều kiện căn bản, trực tiếp nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế và người bệnh, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và người tàn tật. Đồng thời, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp cũng góp phần đổi mới công tác y tế, công bằng trong chăm sóc sức khỏe, tạo ra môi trường an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. Đồng thời, TS. Nguyễn Thanh Hà cũng nhấn mạnh để đảm bảo môi trường trong cơ sở y tế ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn, cần tập trung vào những nội dung sau: Các cơ sở y tế phải xác định vấn đề ưu tiên, tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh; Duy trì kết quả đạt được và thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra; Hoạch định kế hoạch tài chính chi tiết, ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”; Tiếp tục truyền thông cho cán bộ y tế và cộng đồng cùng chung tay vì cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp;Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp./.


Một số hình ảnh tại Hội thảo:

TS. Phan Hướng Dương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội Tiết trình bày báo cáo tại Hội thảo


PGS.TS. Hà Kim Chung – Phó Giám đốc Bệnh viện E trình bày báo cáo tại Hội thảo

BS. Kiên Ngọc Chất – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng báo cáo tại Hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo

BS. Hữu Hùng