logo

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

22/05/2019

   

Ngày 22/05/2019, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nhiệm kỳ 2019-2024