logo

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CAN THIỆP VIÊM MŨI DỊ ỨNG DO BỤI BÔNG Ở CÔNG NHÂN DỆT

08/05/2020

Chiều ngày 5/5/2020, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp can thiệp viêm mũi dị ứng do bụi bông ở công nhân dệt”, chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng Viện SKNN&MT, đơn vị chủ trì: Viện SKNN&MT.

Nghiên cứu được tiến hành với 2 mục tiêu mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan viêm mũi dị ứng do dị nguyên bụi bông ở công nhân một số cơ sở dệt – may và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp tối ưu ở điều kiện Việt Nam.

Thay mặt nhóm nghiên cứu PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn đã trình bày trước Hội đồng những kết quả mà nhóm nghiên cứu đã đạt được. Hội đồng Khoa học đánh giá rất cao với sự chuẩn bị công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ. Hội đồng khoa học thống nhất đánh giá đề tài hoàn thành ở mức xuất sắc và đề nghị cho tiếp tục được nghiệm thu chính thức cấp Bộ.

Kết quả nghiên cứu này sẽ đóng góp vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là đối với công nhân dệt-may. Ngành với đặc thù mà người lao động thường xuyên phải làm việc trong môi trường lao động không thuận lợi và tiếp xúc với bụi bông liên tục trong một thời gian dài.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp can thiệp viêm mũi dị ứng do bụi bông ở công nhân dệt”