logo

Nghiên cứu sinh Hà Lan Phương-khóa 1 bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

26/11/2019

                                                                         

NCS Hà Lan Phương bảo vệ Luận án Tiến sĩ

Sáng ngày 26/11/2019 tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, nghiên cứu sinh Hà Lan Phương khóa 1 đã bảo vệ thành công Luận án  tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành sức khỏe nghề nghiệp,

Mã số: 62 72 01 59;

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến sức nghe của công nhân sản xuất sơn và giầy

Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Duy Bảo

  1. PGS.TS Lương Hồng Châu

            Cơ sở đào tạo: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Mục tiêu đề tài:
1. Mô tả tình trạng tiếp xúc dung môi hữu cơ của công nhân tại một số cơ sở sản xuất sơn và giầy

  1. Đánh giá thực trạng và đặc điểm giảm sức nghe ở công nhân tiếp xúc dung môi hữu cơ

Địa điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
* Địa điểm nghiên cứu
tại 2 công ty sản xuất sơn (công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội, Công ty cổ phần sơn Hải Phòng) và 1 công ty sản xuất giầy ( công ty TNHH giầy Thượng Đình)
* Đối tượng nghiên cứu
- Môi trường lao động: là môi trường lao động của các cơ sở nghiên cứu

- Công nhân: là công nhân tiếp xúc với dung môi hữu cơ trong môi trường lao động có tuổi nghề từ 1 năm trở lên
* Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang

* Kết luận,những đóng góp mới của Luận án

NCS Hà Lan Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện