logo

THAM DỰ HỘI NGHỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 11 DIỄN ĐÀN Y TẾ TƯƠNG LAI 2018

13/11/2018

THAM DỰ HỘI NGHỊ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ 11

DIỄN ĐÀN Y TẾ TƯƠNG LAI 2018

Kiến tạo con đường tương lai cho ngành y tế sử dụng nguồn lực và vận hành hiệu quả để đạt kết quả tối ưu đối với các quốc gia có dân số già nhanh tại Châu Á

Paving the path for the future in healthcare driving eficiency and outcomes in a rapidly aging asia

Hà Nội, 12/11/2018

      Chiều ngày 12/11/2018, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tham dự Diễn đàn “Kiến tạo con đường tương lai cho ngành y tế sử dụng nguồn lực và vận hành hiệu quả để đạt kết quả tối ưu đối với các quốc gia có dân số già nhanh tại Châu Átổ chức bởi Tổng hội y học Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên làm chủ tịch phối hợp với công ty Novartis tổ chức tại Khách sạn Lotte, Hà Nội.

      Mục tiêu của diễn đàn hướng đến cải thiện mô hình y tế hiện tại, tăng cường đóng góp từ xã hội và bệnh nhân, hướng đến mô hình y tế kiểu mẫu tại châu Á.

 

      Tại diễn đàn, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải là một trong 17 diễn giả với bài trình bày về “Cách tiếp cận tối ưu và lâu dài từ các ngành để chia sẻ các giá trị và mục tiêu chung nhằm xây dựng hệ thống y tế bền vững”, bài trình bày đã đóng góp nhiều số liệu cũng như giải pháp cho giá trị trong việc tăng cường tham gia của cộng đồng, người bệnh cũng như nâng cao năng lực của hệ thống y tế Việt Nam trong thời gian sắp tới.

 

      Với vị thế là Viện trưởng, Viện đầu ngành quốc gia của hệ thống y tế Việt Nam trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải tham gia điều mối nhóm thảo luận về nội dung “Tăng cường hợp tác và chia sẻ trách nhiệm” và là một trong 03 chủ tịch tại diễn đàn để điều phối phiên thảo luận “Hành trình đến tương lai của y tế tại Châu Á, giữ vững tốc độ phát triển để xây dựng một hệ thống y tế bền vững

 

Diễn đàn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày mai 13/11/2018 với 07 bài trình bày với chủ đề “Dẫn đầu và đóng góp vào sức khỏe chung toàn cầu. Xây dựng các kiểu mẫu y tế điển hình tại Châu Á”