logo

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hà Lan Phương

20/11/2019

Thực hiện Quyết định số 430/QĐ - SKNN&MT ngày 12/9/2019 của Viện Trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện:

Tên đề tài:" Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến sức nghe của công nhân sản xuất sơn và giầy"

Nghiên cứu sinh: Hà Lan Phương

Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp

Mã số đào tạo: 67.72.01.59

Thời gian: 8h30, Thứ 3 ngày 26 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà C

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Số 57 phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trân trọng kính mời./.