logo

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp 2020

22/05/2020

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trân trọng thông báo tổ chức các lớp đào tạo 2020. Kính mời các đơn vị có nhu cầu đăng kí tham gia lớp học và gửi thông tin đăng kí về địa chỉ:

Email: daotao.nioeh@gmail.com

Điện thoại: 088947966 (TS. Dương Khánh Vân)

 

Thông tin về các lớp xem tại link:

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u3s228OswsJhbDTXjkt4Cwgel94u-jyD