logo

Thông báo: Tổ chức lớp Đào tạo cấp chứng chỉ Quan trắc Môi trường lao động từ ngày 25/11-20/12/2019

29/10/2019

Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động (2015) và Thông tư 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, đáp ứng nhu cầu thực tế của các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện quan trắc môi trường lao động, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ về Quan trắc môi trường lao động với mục tiêu nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực có đủ điều kiện để thực hiện hoạt động Quan trắc môi trường lao động quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP về hoạt động Quan trắc môi trường lao động.

1. Đối tượng:

Người có trình độ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực y tế, môi trường, hóa sinh.

2. Thời gian và hình thức đào tạo: 4 tuần, trong đó: 

- Học tập trung: 1 tuần (từ 25/11 đến 29/11/2019)

- Học trực tuyến và thực hành tại địa phương: 3 tuần (từ 2/12 đến 20/12/2019)

3. Mục tiêu đào tạo:

Sau khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Quan trắc môi trường lao động có giá trị 5 năm, có thể thực hiện các kỹ thuật quan trắc môi trường lao động bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Các học viên được hỗ trợ chuyên môn trong thời gian học và khi làm việc tại cơ sở.

4. Địa điểm tổ chức:

 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Số 57 Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi tiết xem tại file đính kèm:  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19zMFILPHeZey6EqYIKcWPLHvZe5hEWJ2