logo

THÔNG BÁO

12/10/2020

Theo ý kiến của Bộ Y tế, để bổ sung nội dung thông báo chi tiết về số lượng, vị trí, tiêu chuẩn cần tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trên phương tiện thông tin đại chúng, trong tháng 10/2020 Viện chưa tổ chức phỏng vấn. Về kế hoạch tổ chức liên quan đến phỏng vấn Viện sẽ thông báo thời gian cụ thể sau.