logo

Tổ chức lớp tập huấn Bệnh Nghề Nghiệp cho các cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13/08/2015

Từ ngày 30/6 đến ngày 08/8 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn “ Bệnh nghề nghiệp” cho các bác sĩ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tham gia giảng dạy là những chuyên gia cao cấp của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Lớp tập huấn giới thiệu danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam và các bệnh nghề nghiệp sắp bổ sung, hướng dẫn kỹ thuật đo và thực hành đo trên máy; tìm hiểu về nhóm các bệnh phổi, bụi phổi; nhóm các bệnh do yếu tố vi sinh vật; nhóm bệnh do yếu tố vật lý; nhóm các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp; nhóm các bệnh da nghề nghiệp.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao khả năng chuyên môn cho các cán bộ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác giám sát chế độ, chính sách về sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho các công nhân khu công nghiệp.

Bài giảng của TS. Tạ Tuyết Bình

Các bác sĩ thuộc Bộ Lao động và Thương binh Xã hội tại lớp tập huấn