logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỖ TRỢ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO CÁC CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI

23/08/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế,  là đơn vị chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực nước sạch - vệ sinh môi trường được Bộ Y tế trưng cầu giám định chất lượng nước trong các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch của Bộ Y tế, giúp Bộ Y tế giám sát, xét nghiệm chất lượng nước ăn uống sinh hoạt toàn quốc

Cùng với sự phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của các đô thị thì nước là điều kiện không thể thiếu. Việc phát triển các khu chung cư cao tầng là tất yếu của các đô thị lớn với dân số đông và quĩ đất có hạn như Hà nội. Tuy nhiên sống tập trung trong các khu chung cư dẫn đến việc nếu chất lượng nước cấp nếu không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dân. Thực tế, trong thời gian vừa qua, các kết quả xét nghiệm cho thấy chất lượng nước tại một số khu chung cư ở Hà Nội chưa đạt quy chuẩn QCVN 01: 2009 về chất lượng nước ăn uống.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, hỗ trợ nâng cao năng lực các địa phương đảm bảo chất lượng nước năm 2018 đã được Bộ y tế phê duyệt trong đó có giám sát, xét nghiệm nước cho 100/900 khu chung tư tại Hà Nội (tập chung vào các chung cư cấp nước từ các trạm cấp nước nhỏ lẻ và các chung cư có vấn đề về chất lượng nước sinh hoạt) Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ triển khai kế hoạch trên tại Hà Nội bắt đầu từ 10/8/2018.

Các nội dung hỗ trợ miễn phí bao gồm:

  1. Đánh giá hệ thống cấp nước từ nguồn cấp, bể ngầm, bể mái, hệ thống cấp nước đến các hộ gia đình
  2. Xét nghiệm 05 mẫu nước với 15 chỉ tiêu A theo QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
  3. Tư vấn các giải pháp xử lý nước tổng thể và xử lý theo hộ gia đình

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường triển khai kế hoạch trên nhằm  tạo điều kiện cho các chung cư thực hiện việc kiểm soát kịp thời và hiệu quả chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt của người dân. Người dân được sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường .