logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ VIỆN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ (LB NGA) KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

03/09/2019

 Trước thực trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tồn lưu hóa chất trong chiến tranh, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển các kỹ thuật tiên tiến với quốc gia trên thế giới về xử lý, khắc phục ô nhiễm, xây dựng hệ thống dự phòng bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Với định hướng đó, ngày 19.8.2019, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng đã làm việc với Viện Nông nghiệp hữu cơ Liên Bang Nga thảo luận về chức năng nhiệm vụ và các hoạt động của hai đơn vị về nghiên cứu, xử lý ô nhiễm các hợp chất POPs, thuốc trừ sâu và kim loai nặng trong đất và nước tại Việt Nam.

 

 

Đại diện hai đơn vị tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Ông Ivan A. Gagaev, Giám đốc Viện Nông nghiệp hữu cơ Nga đã giới thiệu một số sản phẩm xử lý đất bị ô nhiễm đã nghiên cứu và áp dụng tại Liên Bang Nga và mong muốn hợp tác với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để triển khai tại Việt Nam.

 

 

Sau buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Viện nghiên cứu về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, cụ thể là:

- Phối hợp thực hiện các chương trình tái canh tác và xử lý đất bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ chậm phân hủy (POPs), các kim loại nặng, các chất gây độc mãn tính và các chất hữu cơ mang độc tính mạnh;

- Hợp tác triển khai các chương trình xử lý đất, nước bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng, các chất hữu cơ và chất khó phân hủy;

- Triển khai các chương trình cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua áp dụng công nghệ canh tác hữu cơ; các chương trình dự phòng các bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng và các chất gây ô nhiễm khác.

 

                    

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện SKNN&MT và Ông Ivan A. A. Gagaev cùng ký kết biện bản ghi nhớ hợp tác