logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ THÁI HÀ

22/05/2018

       Sáng ngày 22 tháng 5 năm 2018, Trưởng khoa Xét nghiệm và phân tích kiêm phó trường khoa Vệ sinh sức khỏe môi trường, ThS.Lê Thái Hà đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.

 

Tân tiến sĩ cám ơn các thày hướng dẫn và hội đồng chấm luận án

      Đề tài: “Nghiên cứu sự phân bố và đánh giá nguy cơ rủi ro sức khỏe của asen và cadimi trong môi trường nuôi trồng thủy sản có sử dụng nước thải đô thị tại Hà Nội” của NCS Lê Thái Hà được hội đồng chấm luận án Quốc gia đánh giá rất cao về giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn đối với lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường. Luận án đã có những đóng góp mới về số liệu khảo sát sự phân bố và dạng tồn tại chính của As và Cd trong nước, trầm tích, thủy sinh của hệ ao nuôi thả cá sử dụng nước thải đô thị làm cơ sở đánh giá mức độ tích lũy sinh học của As, Cd. Từ các dữ liệu này, nghiên cứu đã đánh giá được mức độ rủi ro cho hệ sinh thái và sức khỏe đối với người sử dụng cá nuối thả bằng nước thải đô thị chứa As và Cd.  


      PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng thay mặt Lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cùng nhiều đại diện các khoa, phòng và tập thể khoa Xét nghiệm và phân tích, đồng nghiệp và gia đình đã tham dự buổi bảo vệ và chúc mừng tân tiến sĩ!

      Xin chúc mừng Tân tiến sĩ Lê Thái Hà, chúc Tân tiến sĩ tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, góp phần đưa Khoa Xét nghiệm và phân tích ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường!

 

Hình ảnh lễ bảo vệ luận án

Chúc mừng gia đình tân tiến sĩ Lê Thái Hà

 

Cán bộ Khoa Xét nghiệm và phân tích chúc mừng tân tiến sĩ

 

Cán bộ Khoa Vệ sinh sức khỏe môi trường chúc mừng tân tiến sĩ