logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ LĨNH VỰC SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG G-EQUAS 63 2019

12/09/2019

KHOA XÉT NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH, VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG DANH SÁCH PHÒNG THÍ NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ LĨNH VỰC SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG G-EQUAS 63– 2019

     Từ năm 1982, Chương trình đánh giá chất lượng ngoại kiểm Đức (The German External Quality Assessment Scheme G -EQUAS) đã triển khai chương trình đánh giá chất lượng ngoại kiểm phân tích độc học trong mẫu sinh học thuộc lĩnh vực sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp. Kế hoạch, đánh giá và chứng nhận của tổ chức này thể hiện tính chuyên nghiệp, dựa trên hướng dẫn của Hiệp hội Y khoa Đức. Chương trình này bao gồm việc xác định các chỉ tiêu độc chất trong các mẫu máu, huyết tương /huyết thanh và nước tiểu của người tiếp xúc nghề nghiệp cũng như môi trường. Khoảng 200 phòng thí nghiệm từ hơn 35 quốc gia trên thế giới thường xuyên tham gia chương trình này và Khoa Xét nghiệm và phân tích, Viện Sức khỏe nghề nghiệp là một trong trong các phòng thí nghiệm trên với mã số Lab 585. Hàng năm, Ban tổ chức do  chương trình G-EQUAS tổ chức 02 đợt đánh giá ngoại kiểm.

     Năm 2019, Khoa Xét nghiệm – phân tích tham gia chương trình G-EQUAS 63 thử nghiệm thành thạo quốc tế chỉ tiêu phân tích Methyl Hippuric Acid (MHA) và t,t – Muconic acid (t,t – MA) trong nước tiểu. Đây là các chỉ tiêu xét nghiệm được chỉ định theo tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do Benzen và đồng đẳng được quy định theo Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016. Kết quả cho thấy đối với chỉ tiêu MHA,  trong 76 phòng thí nghiệm tham gia chương trình, Lab. 585 là một trong 65 phòng thí nghiệm trên thế giới đạt chỉ tiêu này. Đối với chỉ tiêu t,t – MA, Lab. 585 nằm trong 56/66 phòng thí nghiệm đạt chỉ tiêu này (chứng nhận và kết quả kèm theo). Như vậy, cùng với sự tham gia thử nghiệm liên phòng thí nghiệm Quốc tế APLAC  (năm 2017) các chỉ tiêu Pb, As, Cd, Cr, trong các mẫu sinh học (máu, nước tiểu, tóc), khoa Xét nghiệm và phân tích đã được 02 tổ chức Quốc tế APLAC và G-EQUAS,  tổ chức uy tín nhất trên Thế giới, công nhận kết quả xét nghiệm của khoa đạt chuẩn Quốc tế. Kết quả này là sự đánh giá khách quan, độc lập, khẳng định chất lượng các kết quả thử nghiệm của Khoa xét nghiệm và Phân tích, đơn vị đầu tiên và duy nhất hiện nay được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025 về xét nghiệm các biomarkers trong máu và nước tiểu tại Việt nam.

     Khoa Xét nghiệm và phân tích sẽ tiếp tục tham gia thử nghiệm liên phòng Quốc tế thời gian tới nhằm duy trì và khẳng định chất lượng phòng thí nghiệm.