logo

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH BÙI THỊ LỆ UYÊN

20/11/2019

        Tên đề tài:  Nghiên cứu thực trạng và nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp do vi sinh vật ở nhân viên y tế tại thành phố Cần Thơ và đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp. 

        Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp                        Mã số: 62.72.01.59

        1. Toàn văn luận án

        2. Tóm tắt luận án  (Tiếng Anh và tiếng Việt)

        3. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án ( Tiếng Việt và tiếng Anh)

 

File đính kèm:  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Lfq5NKj475J-3Ne2bwe2don3gj4bpCeq