logo

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Thành viên đoàn kiểm tra liên bộ về tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước.

19/11/2019

 Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 888/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước.   

Nhiệm vụ là kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn.

 

Trước những “tai tiếng” về nước sạch, Bộ Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành - Ảnh 1.

 Dư chấn của vụ nước sạch Sông Đà nhiễm dầu vẫn chưa lắng.

 

Trưởng đoàn kiểm tra là Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Tham gia đoàn kiểm tra có các thành viên thuộc nhiều bộ, ngành: Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng); Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế); Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)... 

Trong đó, thành viên Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại đô thị và khu công nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và kiểm soát, bảo vệ nguồn nước, chất lượng nguồn nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại khu vực nông thôn. Bộ Y tế kiểm soát chất lượng nước của các nhà máy nước và mạng lưới đường ống cấp nước.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) là viện Quốc gia chuyên ngành SKNN -SKMT-SKTH đã phối hợp cùng Cục QLMTYT xây dựng và ban hành Thông tư 41/2018/BYT  kèm theo Qui chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lương nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Hiện nay Viên đang tiếp tục xây dựng Chương trình Quốc gia về Giám sát chất lượng nước với sự hỗ trợ của WHO và DFAT.  
Trong sự cố nước sông Đà, Viện là đơn vị thực hiện phân tích chất lượng nước và đưa ra khuyến cáo các vấn đề về chất lượng nước cho Sở Y tế Hà nội cũng như chủ động hỗ trợ người dân các khu vực khắc phục và kiểm tra sự cố chất lượng nước miễn phí 

Trước đó, vụ việc nước nhà máy sông Đà bị nhiễm dầu thải làm ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn hộ dân ở Hà Nội đã đặt ra yêu cầu cần siết chặt quản lý an ninh nguồn nước.

Được biết, hơn một tháng trước, ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước để bảo đảm nguồn nước an toàn phục vụ nhân dân.

  

MINH CHÂU

Theo Dân Sinh - Cơ quan của Bộ LĐTB & XH