logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

12/07/2021

          Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng ngày 09/7/2021, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 với sự tham gia của Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể viên chức, người lao động của Viện.

          Sau phát biểu khai mạc của PGS.TS. Doãn Ngọc Hải-Viện trưởng, chủ trì Hội nghị, Trung tâm ĐT&QLKH đã trình bày tóm tắt kết quả các hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Viện.

 


          Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm của Viện là các hoạt động chung tay cùng Bộ Y tế, đồng hành cùng doanh nghiệp và cộng đồng phòng chống dịch. Đại diện lãnh đạo Viện và nhiều cán bộ, nhân viên của Viện đã tích cực tham gia các đoàn công tác - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Lào và các tỉnh có dịch bùng phát tại khu công nghiệp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,... để hỗ trợ chính quyền và ngành y tế các địa phương trong phòng chống dịch và ổn định sản xuất an toàn trong tình hình dịch. Nhiều giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phòng chống dịch đã được Viện nghiên cứu thử nghiệm và hỗ trợ cho các địa phương như giải pháp chống nóng cho bộ quần áo chống dịch của nhân viên y tế, buồng lấy mẫu di động, phòng y tế di động, buồng khử khuẩn di động, buồng sấy tiệt trùng quần áo,....
          Trong 6 tháng đầu năm 2021, tập thể viên chức, người lao động của Viện các khoa, phòng, trung tâm của Viện đã nỗ lực Khắc phục những tác động tiêu cực do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến số lượng và tiến độ các hoạt động, và một số kết quả đã được ghi nhận như: đề xuất và được duyệt 01 đề tài nhà nước, 01 đề tài cấp bộ, 10 nhiệm vụ đặc thù, 04 nhiệm vụ BVMT chuyển tiếp từ năm 2020, 01 nhiệm vụ QTMTYT; đồng thời đề xuất xin xét duyệt 9 nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2022-2024; tổ chức thành công 01 lớp đào tạo cấp chứng chỉ QTMTLĐ, 01 lớp đào tạo cấp chứng nhận về đánh giá yếu tố TSLLĐ&Ecg. trong QTMTLĐ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho hệ thống; các khoa duy trì và củng cố năng lực chuyên môn như ISO phòng xét nghiệm, khám sức khoẻ chuyên ngành, QTMTLĐ,....

          Tại Hội nghị, tập thể viên chức, người lao động của Viện đã được ThS. Vũ Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng TC-HC phổ biến về những nội dung sửa đổi, bổ sung trong các quy định liên quan đến quản lý hành chính, tổ chức cán bộ đã được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021. Hội nghị cũng nghe và thảo luận về dự thảo Quy chế Quản lý khoa học do Trung tâm ĐT&QLKH đề xuất sửa đổi, bổ sung.

          Cuối hội nghị, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng đã chỉ đạo triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, tập trung triển khai các nhiệm vụ KHCN đã được duyệt cấp kinh phí, đảm bảo hoàn thành kế hoạch chuyên môn song song phát triển cung cấp dịch vụ chuyên ngành. Đặc biệt, Viện trưởng đã trình bày định hướng kế hoạch phát triển 5 năm của Viện để toàn thể viên chức, người lao động của Viện cùng biết.

          Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải- Viện trưởng nhấn mạnh “Có vướng mắc thì điều chỉnh, có khó khăn tháo gỡ, coi đó là động lực để Viện phát triển” và tập thể Viện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu đạt mục tiêu năm 2021 và những mục tiêu dài hạn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, học sinh, sinh viên, kiểm soát bệnh nghề nghiệp, bệnh tật học đường, góp phần phát triển bền vững Quốc gia.

 

 

 

Đưa tin: TTĐT&QLKH