logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG BUỒNG KHỬ KHUẨN TOÀN THÂN PHÒNG LÂY NHIỄM COVID-19 TẠI CÁC ĐOÀN KHÁM

12/03/2020

          Trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp COVID-19 diễn biến phức tạp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (SKNN&MT) đã lắp đặt và triển khai hệ thống buồng khử khuẩn di động tại các khu vực khám bệnh nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan mầm bệnh nguy hiểm.