logo

VIỆN TRƯỞNG VIÊN SƯC KHOE NGHÊ NGHIÊP VA MÔI TRƯƠNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TỪ CÁC NGUỒN THẢI TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐẮK LẮK

05/11/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, là đơn vị chuyên môn giúp Bộ Y tế nghiên cứu các lĩnh vực Vệ sinh và sức khỏe nghề nghiệp, Vệ sinh và sức khỏe môi trường, Vệ sinh và sức khỏe trường học.

Thực hiện công văn số 1178/MT-YT ngày 10/10/2018 của Cục quản lý môi trường y tế về việc đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn thải tại các cơ sở y tế trong khuôn khổ nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Y tế về Tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải từ hoạt động y tế và đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã có buổi làm việc với Sở Y tế hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk vào ngày 31/10/2018 và ngày 01/11/2018 để thống nhất nội dung và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp đoàn có Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng và Đắk Lắk cùng phòng Nghiệp vụ y của Sở Y tế.

 

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải làm việc với Sở Y tế Lâm Đồng

 

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải làm việc với Sở Y tế Đắk Lắk

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thống nhất nội dung và kế hoạch triển khai thực địa tại 15 cơ sở y tế trên địa bàn mỗi tỉnh trong tháng 11 năm 2018. Sau đợt điều tra đánh giá, Viện SKNN & MT sẽ có báo cáo tổng kết về mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải của các cơ sở y tế được kiểm tra cho Sở Y tế giúp địa phương có thể xây dựng được bản đồ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trong địa bàn tỉnh. Đây sẽ là số liệu sử dụng để làm căn cứ giúp UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và bảo vệ sức khỏe người dân trong tỉnh.