viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Thẩm định kết quả đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/ TP trực thuộc Trung ương năm 2014 tại 05 tỉnh Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang và Bắc Kạn 16/10/2014

30.03.2017 376

Thực hiện công văn số 1001/DP-CĐT ngày 11/9/2014 của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về việc thẩm định kết quả đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường gồm TS. Nguyễn Bích Diệp, Phó Viện trưởng và các cán bộ phòng KHTH-CĐT đã tham gia Tổ thẩm định đến làm việc tại 05 TTYTDP tỉnh theo lịch sau:

 

STT

Đơn vị

Thời gian

1

TTYTDP tỉnh Thái Bình

26/9/2014

2

TTYTDP tỉnh Yên Bái

30/9/2014

3

TTYTDP tỉnh Thái Nguyên

02/10/2014

4

TTYTDP tỉnh Bắc Giang

06/10/2014

5

TTYTDP tỉnh Bắc Kạn

07/10/2014

Trong 05 đơn vị được thẩm định có 03 đơn vị đã được Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2011, đó là các TTYTDP tỉnh Thái Bình, Yên Bái và Thái Nguyên.

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế do TS. Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng là Tổ trưởng; BS. Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng Truyền thông – Chỉ đạo tuyến, Cục Y tế dự phòng là Tổ phó và các thành viên khác định là đại diện của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Trang thiết bị - công trình y tế; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường; Viện Dinh dưỡng; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Nhóm Thư ký là các chuyên viên phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến, Cục YTDP, Bộ Y tế.

Tại mỗi tỉnh, sau khi nghe Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố của các TTYTDP tỉnh, Tổ thẩm định đã phân công rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung 10 Chuẩn quy định tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo sự phân công, các cán bộ của Viện SKNN & MT đã rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung các Chuẩn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Viện về Sức khoẻ môi trường, Sức khoẻ nghề nghiệp và Sức khoẻ trường học (Chuẩn VII, VIII và X). Kết quả rà soát và đánh giá cho thấy mặc dù một số đơn vị rất khó khăn về nhân lực và kinh phí triển khai các hoạt động, nhưng với nỗ lực quyết tâm đạt chuẩn đa số các Trung tâm đã làm tốt công tác giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước tập trung; giám sát yếu tố vệ sinh trường học, quản lý các doanh nghiệp có các yếu tố nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động, giám sát đo, kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ VSLĐ; phổ biến các văn bản pháp quy liên quan và hướng dẫn thực hiện các quy định …. Bên cạnh đó, một số hoạt động của các trung tâm vẫn còn hạn chế như việc triển khai xây dựng mô hình điểm về cộng đồng an toàn, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khoẻ người lao động và học sinh, kiểm tra các cơ sở y tế về công tác quản lý, xử lý chất thải,... Trong các buổi làm việc, bên cạnh việc rà soát hồ sơ minh chứng và đánh giá các hoạt động, đoàn cán bộ của Viện còn đưa ra những góp ý và tư vấn rất cụ thể để tháo gỡ những khó khăn hiện các Trung tâm gặp phải khi triển khai các hoạt động.

Đánh giá chung của Tổ thẩm định cho thấy TTYTDP của 5 tỉnh đã thực hiện tương đối tốt các nội dung yêu cầu của 10 Chuẩn. Tổ thẩm định đã đưa ra điểm thẩm định cho từng Chuẩn và đưa ra một số kiến nghị cụ thể với Sở Y tế, TTYTDP của 5 tỉnh để kịp thời hoàn thiện các yêu cầu của Chuẩn và hoàn thiện hồ sơ minh chứng để đề nghị Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014.

Một số hình ảnh đợt công tác:

Tin liên quan

02439714361

Về đầu trang