viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Kiểm tra chất lượng và công nhận chuẩn các xét nghiệm tại TTYTDP tỉnh THÁI BÌNH

16.10.2014 380

Ngày 23/9/2014, đoàn cán bộ của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường do TS. Nguyễn Bích Diệp, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, đánh giá chất lượng và công nhân đạt chuẩn các chỉ tiêu xét nghiệm không khí môi trường lao động (gồm 05 chỉ tiêu: xác định làm lượng HCl, H2SO4, NH3, Cl­2, NO­2) theo đề nghị của TTYTDP tỉnh Thái Bình tại công văn số 368/CV-YTDP ngày 03/9/2014 - một trong 3 tỉnh đã được Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2011.

Làm việc với Khoa Xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Thái Bình, đoàn công tác của Viện đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng, hồ sơ các xét nghiệm; đánh giá năng lực, chất lượng các chỉ tiêu xét nghiệm; kiểm tra, đánh giá, chuẩn hoá kỹ năng thực hành 05 kỹ thuật xét nghiệm không khí môi trường lao động theo đăng ký của Trung tâm. Kết quả cho thấy TTYTDP tỉnh Thái Bình đã thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, hồ sơ xét nghiệm, có đầy đủ các trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao phục  vụ các xét nghiệm đăng ký như các tủ bảo quản hoá chất, tủ bảo quản mẫu, tủ hốt, đã có thiết bị cấp cứu khẩn cấp tai nạn hóa chất; hệ thống phòng thông thoáng, được sắp xếp hợp lý đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn hoá học phòng xét nghiệm. Trung tâm có 05/ 06 cán bộ thực hiện xét nghiệm hoá lý không khí (trong tổng số 19 cán bộ của Khoa xét nghiệm) đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo về phân tích hóa lý môi trường không khí;

Các cán bộ xét nghiệm của Trung tâm thực hiện khá thành thạo các kỹ thuật của 05 chỉ tiêu xét nghiệm hoá không khí môi trường lao động đăng ký đạt chuẩn theo “Thường quy kỹ thuật Viện YHLĐ&VSMT, 2002”, Đoàn công tác đánh giá TTYTDP tỉnh Thái Bình có đủ điều kiện được công nhận chuẩn 05 chỉ tiêu hóa lý không khí môi trường lao động như đã đăng ký.

Để phát huy năng lực và hiệu quả hoạt động xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Thái Bình, đoàn công tác của Viện cũng đã có một số kiến nghị cụ thể với Trung tâm như cần tiếp tục đảm bảo thời hạn định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị; xem xét đầu tư thêm cho Khoa xét nghiệm một số trang thiết bị như: máy lấy mẫu không khí, máy đo hơi khí độc đa chỉ tiêu; với những cán bộ chưa được đào tạo, Trung tâm cần có kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực. Viện SKNN&MT sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ thực hiện các xét nghiệm theo nhu cầu của Trung tâm.

Một số hình ảnh đợt công tác:

    

 

    

 

 

 
 
 
02439714361

Về đầu trang