nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ MIỀN NAM

02.01.2018 473

  1. Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương
  2. Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và môi trường Miền Nam
  3. Viện Y tế công cộng TP.HCM
  4. Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động và kiểm soát bệnh tật cũng như định hướng phát triển, hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành giữa Viện và các đơn vị trong hệ thống y tế dự phòng. Đoàn công tác của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường do TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng với các cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp – chỉ đạo tuyến và các khoa chuyên môn từ ngày 13-16/12/2017 đã làm việc với Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương, Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và môi trường miền Nam, viện Y tế công cộng TP.HCM và trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai.

trang cđt 1.jpg

Các đơn vị đã có báo cáo chi tiết về thực trạng năng lực và kết quả hoạt động trong thực hiện các hoạt động đào tạo, sức khỏe nghề nghiệp, quan trắc môi trường, quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn. Từ những khó khăn, thuận lợi của các đơn vị, đoàn công tác đã cùng trao đổi, tư vấn về việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn và định hướng hoạch hợp tác phát triển chuyên môn, kỹ thuật và cung ứng dịch vụ chuyên ngành giữa Viện và các đơn vị cũng như thảo luận các giải pháp góp phần nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động và kiểm soát bệnh nghề nghiệp trên toàn quốc.

trang cđt 2.jpg

Với chức năng là Viện đầu ngành trong các lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh và sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe trường học đã có nhiều kinh nghiệp và năng lực triển khai các hoạt động cung ứng dịch vụ chuyên ngành về khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường, xét nghiệm đánh giá chất lượng nước…, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã có nhiều tư vấn khắc phục những khó khăn trong triển khai hoạt động, cách thức tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên ngành định hướng hợp tác phù hợp với từng đơn vị và đã được các lãnh đạo các đơn vị ghi nhận và sẵn sàng hợp tác.

trang cđt 3.jpg

Cũng tại buổi làm việc, Viện và các đơn vị đã thống nhất tiếp tục trao đổi xây dựng định hướng, kế hoạch hợp tác cụ thể giữa hai đơn vị trong năm 2018, để nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật của trung tâm cũng như phát triển dịch vụ chuyên ngành, nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động, khám bệnh nghề nghiệp. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẵn sàng tư vấn, đào tạo tất cả các lĩnh vực chuyên ngành cho cán bộ của đơn vị khi có nhu cầu. Sẵn sàng đào tạo thực tế cho các cán bộ thành thạo về các hoạt động khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp và tâm sinh lý lao động – ergonomics.

trang cđt 4.jpg
02439714361

Về đầu trang