nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Chỉ đạo tuyến tại TTYTDP tỉnh Hưng Yên. 30/06/2015

30.03.2017 336

Ngày 26/6/2015, căn cứ đề nghị của Trung tâm YTDP tỉnh Hưng Yên về việc xin thẩm định các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước và không khí, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường cử đoàn cán bộ do TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó trưởng phòng – phòng KHTH-CĐT làm trưởng đoàn đến làm việc tại TTYTDP Hưng Yên.

Bên cạnh nội dung chính là kiểm tra, đánh giá chất lượng và công nhân đạt chuẩn 10 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước và không khí theo đề nghị của TTYTDP tỉnh Hưng Yên tại công văn số 455/DP ngày 26/11/2015, đoàn công tác của Viện đã tiến hành rà soát rà soát các hoạt động chuyên môn và hồ sơ minh chứng theo nội dung quy định của 10 Chuẩn tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

 

 

Làm việc với Khoa Xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của Viện đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng, hồ sơ các xét nghiệm; đánh giá năng lực, chất lượng các chỉ tiêu xét nghiệm; kiểm tra, đánh giá, chuẩn hoá kỹ năng thực hành 10 kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí theo đăng ký của Trung tâm. Kết quả cho thấy mặc dù TTYTDP tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, hồ sơ xét nghiệm, có đầy đủ các trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao thiết yếu phục vụ các xét nghiệm đăng ký nhưng cách bố trí, sắp xếp phòng xét nghiệm chưa hợp lý, chưa đảm bảo nguyên tắc 1 chiều, các SOPs do Khoa Xét nghiệm của Trung tâm xây dựng còn chưa phù hợp. Dù rất cố gắng nhưng một số cán bộ xét nghiệm chưa thực sự thành thạo trong thực hành các kỹ thuật xét nghiệm. Dụng cụ thực hành xét nghiệm của phòng Xét nghiệm Vi sinh của Trung tâm còn chưa đầy đủ so với yêu cầu. Do đó, Đoàn công tác đánh giá TTYTDP tỉnh Hưng Yên chưa có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn cho 10 chỉ tiêu vi sinh nước và không khí như Trung tâm đã đăng ký.  

 

 

Kết quả soát rà soát các hoạt động chuyên môn và hồ sơ minh chứng theo nội dung quy định của 10 Chuẩn tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” cho thấy: những hồ sơ liên quan đã được các khoa phòng chuyên môn chuẩn bị, nhưng chưa đầy đủ và chưa được sắp xếp theo thứ tự các tiêu chí của từng chuẩn. Do đó Đoàn cán bộ của Viện đã hướng dẫn cụ thể từng Chuẩn tại từng khoa, phòng về các giải pháp để hoàn thiện các nội dung chưa đạt và cách sắp xếp hồ sơ minh chứng. Đoàn công tác có kiến nghị Trung tâm cần có Ban chỉ đạo để giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các bộ phận tập hợp tài liệu và hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của QĐ 633. Về phía Viện SKNN&MT, Viện sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên môn theo nhu cầu của Trung tâm.

02439714361

Về đầu trang