viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

10.02.2022 503

LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM HIỆN NAY

I. PHÒNG CHỨC NĂNG:

    1. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH:

chinh.jpg   Họ và tên:    Phan Thị Thùy Chinh
   Chức danh: Thạc sỹ
   Chức vụ:     Quyền Trưởng phòng.
Ngoc Tu.jpg    Họ và tên:   Nguyễn Thị Ngọc Tú
   Chức danh: 
Kỹ sư, Chuyên viên chính.
   Chức vụ:     
 Phó trưởng phòng
.

   2. PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH: