viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Lãnh đạo tiền nhiệm

10.02.2022 650dang-duc-bao-logo.jpg
  •    Họ và tên: Đặng Đức Bảo
  •    Chức danh: Phó giáo sư
  •    Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (1984 - 1985)


hoang-thuy-nguyen-logo.jpg
  •    Họ và tên: Hoàng Thủy Nguyên
  •    Chức danh: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học
  •    Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (1985 - 1987)


le-van-trung-logo.jpg
  •    Họ và tên: Lê Văn Trung
  •    Chức danh: Phó giáo sư, tiến sĩ
  •    Chức vụ: Nguyên Viện trưởng (1987 - 2002)