nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

HỘI ĐỒNG Y ĐỨC

04.04.2017 480

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG Y ĐỨC

  1. TS. ĐẶNG ANH NGỌC                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  2. PGS.TS NGUYỄN BÍCH DIỆP               PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  3. ThS. VŨ THỊ MỸ HẠNH                          ỦY VIÊN THƯ KÝ
  4. NGUYỄN VĂN SƠN
  5. PGS.TS TRẦN THỊ NGỌC LAN
  6. ThS. TẠ THỊ BÌNH
02439714361

Về đầu trang