viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

KHOA KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH

30.03.2017 602

KHOA KHÁM BỆNH CHUYÊN NGÀNH

 

         I. Chức năng

Khoa Khám bệnh chuyên ngành là khoa chuyên môn có chức năng khám tuyển, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp bệnh liên quan đến lao động, điều trị, phục hồi chức năng cho người lao động, học nghề, học sinh, sinh viên; tư vấn sức khỏe nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động và Ecgônômi, sức khỏe trường học,...

         II. Nhiệm vụ

  • Khám tuyển, khám bố trí vị trí lao động.
  • Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
  • Khám sức khoẻ cho mọi đối tượng trong độ tuổi lao động.
  • Khám kiểm tra sức khoẻ cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp.
  • Khám bệnh nghề nghiệp bệnh liên quan đến lao động cho người lao động, học nghề, học sinh, sinh viên.
  • Khám sức khoẻ cho học sinh các cấp.
  • Tư vấn sức khỏe nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động và Ecgônômi, sức khỏe trường học,...
  • Điều trị, phục hồi chức năng cho người lao động, học nghề, học sinh, sinh viên bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các vấn đề sức khỏe phát sinh do lao động hoặc môi trường.

- Chịu trách nhiệm chuyên môn, kỹ thuật lĩnh vực được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

         III. Cơ cấu tổ chức

- Các tổ chức thuộc khoa gồm các phòng:

* Phòng Khám bệnh nghề nghiệp: bệnh bụi phổi - phế quản nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý, bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, bệnh da nghề nghiệp, bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến lao động.

* Phòng Khám đa khoa: nội, ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu.

* Phòng Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng: (X-quang, siêu âm, điện tâm đồ, điện não đồ, chức năng hô hấp, đo điếc, nhĩ lượng...).

* Phòng Xét nghiệm: (sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, xét nghiệm chẩn đoán sớm và các xét nghiệm liên quan đến bệnh nghề nghiệp)

* Phòng Tư vấn: bệnh nghề nghiệp, tâm sinh lý lao động và Ecgônômi, sức khỏe trường học,...

* Phòng Da trị liệu.

* Phòng Phục hồi chức năng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng chuyên môn trên do Trưởng khoa xây dựng.

- Khoa Khám bệnh chuyên ngành gồm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng chuyên môn và các viên chức do Viện trưởng quyết định theo nhu cầu vị trí việc làm của khoa.

- Khoa Khám bệnh chuyên ngành có thể đề xuất với Viện cho phép nhận hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên và khoa tự trả công cho những người này.

        IV. Mối quan hệ với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện

- Khoa Khám bệnh chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong trường hợp có những vấn đề chưa thống nhất phải báo cáo với Lãnh đạo Viện giải quyết.

02439714361

Về đầu trang