nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2023 – 2025

12.01.2023 284

Ngày 11/01/2023, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 - 2025” với sự tham dự của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Viện

Năm 2022, với định hướng nâng cao vai trò là Viện Quốc gia, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đầu ngành về Sức khỏe nghề nghiệp, Vệ sinh và sức khỏe môi trường, Vệ sinh và sức khỏe trường học, Phòng chống tai nạn thương tích, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phát huy tốt các nguồn lực sẵn có để hoàn thành các chức năng nhiệm vụ được giao và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường các hoạt động dịch vụ chuyên ngành đáp ứng các nhu cầu của xã hội trong điều kiện cả nước vẫn đang chịu ảnh hưởng sau dịch bệnh COVID-19.1_1.jpg

Cán bộ viên chức, người lao động Viện tham dự Hội nghị tổng kết