viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

BUỒNG LẤY MẪU DI ĐỘNG NIOEH SÁNG TẠO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG COVID-19

08.06.2021 2046

Chương trình Nghiên cứu phát triển các giải pháp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 đã được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khởi động ngay từ những ngày đầu khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. Thời gian vừa qua, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh và một số địa phương khác trên cả nước, thực hiện “Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021”, Viện đã thành lập nhóm Nhóm Nghiên cứu và phát triển các giải pháp ký thuật phòng, chống dịch COVID-19. Một loạt các giải pháp đã được Nhóm xây dựng góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 như bộ giải pháp chống nóng cho nhân viên y tế và các cán bộ tham gia chống dịch gồm buồng cấp khí sạch; máy làm mát đặt bàn; máy làm mát cá nhân; giải pháp chống nóng cho nhân viên y tế khi mặc đồ bảo hộ chống dịch,…