viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

29.05.2018 277

Ngày 21/5/2018, Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp cùng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường-Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến dự thảo “Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tại khách sạn Hanvet, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

PGS. TS Doãn Ngọc Hải phát biển khai mạc Hội thảo

 

Sau khi nghe đại diện của Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường-Bộ Y tế trình bày tóm tắt nội dung dự thảo của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Dự thảo quy chuẩn này khi ban hành sẽ thay thế QCVN 01: 2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT, điểm thay đổi lớn của dự thảo Quy chuẩn mới sẽ bao gồm nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ Y tế ban hành và nhóm chỉ tiêu bắt  buộc do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành tùy từng địa phương và thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi và thảo luận mang tính khẩn trương, xây dựng và trách nhiệm. Về cơ bản, các ý kiến đều đồng tình với quan điểm và nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Thông tư khi xóa bỏ sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn nước, tăng tính chủ động của các địa phương và vai trò, trách nhiệm của các cơ sở cung cấp nước trong đảm bảo an toàn cấp nước. Bên cạnh đó, do tính mới trong cách tiếp cận vấn đề nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt nên các đại biểu cũng mong muốn cần có lộ trình để có thể áp dụng đầy đủ và đồng bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Thông tư vào thực tế.

PGS. TS Nguyễn Thị Liên Hương và PGS. TS Doãn Ngọc Hải đồng chủ trì phiên thảo luận

 

Kết thúc phiên thảo luận, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương-Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế và PGS.TS Doãn Ngọc Hải-Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã đánh giá cao và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu đã tới dự và cho ý kiến đóng góp trong buổi thảo này. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa, bổ sung Quy chuẩn và Thông tư để sớm cống bố và lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành.


02439714361

Về đầu trang