logo
Lớp tập huấn  Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo thông tư 41/2018/TT-BYT...

Lớp tập huấn Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo thông tư 41/2018/TT-BYT... 14/06/2019

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức thành công lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện và ...VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỆ... 12/10/2018

Với mục đích hỗ trợ các bệnh viện có điều trị thận nhân tạo kiểm soát tốt hơn chất lượng nước dùn...QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA VÀ SỬ DỤNG LẠI QUẢ LỌC THẬN"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA VÀ SỬ DỤNG LẠI QUẢ LỌC THẬN" 04/10/2017

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy...


Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 3756785
  • Đang online: 19