Danh mục chính
3 nhóm nghề nông nghiệp, xây dựng và thủ công được đề xuất lựa chọn để thí điểm thực hiện lồng ghép nội dung an toàn vệ sinh lao động vào các modul đào tạo của các chương trình đào tạo nghề. ...Chi tiết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Giấy phép của Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin số: 49/GP-BC cấp ngày 29/4/2005
Địa chỉ: 57 Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-38213491 Fax: 84-4-38212894
Email: nioeh@nioeh.org.vn