viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo Quan trắc môi...

16.09.2020 2715

Vào ngày 07/09/2020, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp đào tạo cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động" tại Viện nhằm hướng đến đối tượng là các cán bộ chuyên ngành môi trường, hóa sinh, y tế, y học dự phòng, bảo hộ lao động. Lớp học đã thu hút được gần 60 học viên tham gia đến từ các đơn vị trên khắp mọi miền Tổ Quốc như: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Gia Lai, Trung tâm y tế Thái Thụy, Viện chuyên ngành môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Lào Cai, Sở tài nguyên và môi trường Hải Phòng và các công ty môi trường tư nhân. Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể thực hiện được các kĩ thuật quan trắc môi trường lao động bao gồm hoạt động quan trắc môi trường tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất theo Nghị quyết 44/2016/NĐ-CP.