viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ X VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Hội nghị: “Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường: Hợp tác cùng phát triển vượt qua đại dịch"

Thời gian dự kiến01 ngày (22/04/2022)

Địa điểmTại Hà Nội.

Mục đích:

1. Chia sẻ thông tin khoa học, kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên môn, mở rộng và tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong nước về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

2. Đề xuất những định hướng nghiên cứu mới, tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ người lao động, sức khỏe học sinh, sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường.

3. Đẩymạnh hoạt động mạng lưới trong nước về lĩnh vực sức khoẻ nghề nghiệp, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh và sức khoẻ môi trường, vệ sinh và sức khoẻ trường học, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn.

Các nội dung của hội nghị: chia 03 chuyên đề

1. Chuyên đề 1: Sức khoẻ nghề nghiệp:

- Chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

- Triển khai công tác quan trắc môi trường lao động trong bối cảnh dịch COVID-19

- Các yếu tố nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động trong môi trường lao động, điều kiện lao động.

- Các vấn đề về tâm sinh lý lao động và ecgônômi.

- Bệnh nghề nghiệp, các bệnh liên quan nghề nghiệp, ung thư nghề nghiệp.

- Các giải pháp can thiệp cải thiện điều kiện lao động, biện pháp dự phòng và điều trị bệnh nghề nghiệp.

- Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ nghề nghiệp.

2. Chuyên đề 2 “Vệ sinh - Sức khoẻ môi trường và cộng đồng – Vệ sinh và Sức khỏe trường học”:

*Vệ sinh - Sức khoẻ môi trường và cộng đồng

- Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ cộng đồng: ô nhiễm không khí, đất, nước (nước ngầm, nước bề mặt, nước ăn uống sinh hoạt, nước thải), chất thải nông nghiệp, công nghiệp, chất thải y tế, vv

- Đánh giá tác động môi trường đến sức khoẻ cộng đồng.

- Các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường, chất thải y tế nguy hại, chất thải công nghiệp, các chương trình can thiệp (sức khoẻ cho mọi nhà, thành phố lành mạnh, làng văn hoá-sức khoẻ…).

- Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sức khỏe người lao động, cộng đồng và các giải pháp ứng phó.

- Dịch tễ học sức khoẻ môi trường.

- Các công nghệ xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

*Vệ sinh -  Sức khoẻ trường học:

- Hoạt động y tế trường học trong bối cảnh dịch COVID-19

- Phòng, chống dịch COVID-19 và thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới

- Vệ sinh trường học: trang thiết bị, phương tiện học tập, lớp học, trường học, vệ sinh trường học, nước uống…

- Sức khoẻ, bệnh tật liên quan đến lứa tuổi và học đường.

- Tâm sinh lý lứa tuổi học đường.

- Lao động vị thành niên.

- Chấn thương, tai nạn thương tích: do giao thông, đuối nước, điện giật, lao động…

- Truyền thông, giáo dục sức khoẻ.

- Khả năng lao động (giới, lứa tuổi...)

3. Chuyên đề 3: Cấp nước an toàn (Chuyên đề phối hợp với WHO tại Việt Nam)

- Thực trạng cấp nước và tình hình triển khai Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực đô thị và khu vực nông thôn (KHCNAT) tại Việt Nam.

- Kết quả thực hiện Đánh giá KHCNAT khu vực nông thôn và KHCNAT khu vực đô thị tại Việt Nam.

- Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai KHCNAT và thực hiện đánh giá KHCNAT tại Việt Nam. Đề xuất/gợi ý giải pháp khắc phục để hoàn thiện KHCNAT.

- Định hướng trong thúc đẩy hoạt động Đánh giá KHCNAT tại Việt Nam và đề xuất các bước thực hiện tiếp theo trong triển khai KHCNAT và thực hiện đánh giá KHCNAT.

- Các vấn đề khác liên quan đến cấp nước an toàn


      Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường xin trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các quý đồng nghiệp, các quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự và gửi báo cáo khoa học theo các nội dung trên.

       Các bài báo cáo sẽ được gửi phản biện và xét chọn để xuất bản tại một Tạp chí khoa học được tính điểm.

 Địa chỉ gửi bài:        hoinghisknnmt2022@gmail.com

Mốc thời gian cần ghi nhớ:

-         Thứ Sáu, ngày 18/03/2022: Hạn cuối cùng nộp báo cáo toàn văn trình bày theo Mẫu 2 và bản đăng ký tham dự Hội nghị theo Mẫu 1.

-         Thứ Sáu, ngày 22/4/2022: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ X về Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Các đại biểu tham dự Hội nghị không phải đóng phí tham dự Hội nghị.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         ThS. Đỗ Vũ Khánh Huyền        - Di động: 0762164732

-         BS. Nguyễn Thùy Dương          - Di động: 0915550518

-         CN. Nguyễn Thị Thảo Ngân     - Di động: 0985424396

Trân trọng cảm ơn!

Ngày diễn ra: 22 - 03 - 2022

Thời gian diễn ra: 9h00 - 17h00

Tệp đính kèm
02439714361

Về đầu trang