viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG, NGÀY HỘI CỦA CB, CNV

21.04.2023 996

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được BCH và các tổ công đoàn trong toàn Viện tích cực triển khai với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, đảng ủy Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Ban chấp hành Công đoàn Viện sẽ triệu tập Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào sáng ngày 27/04/2023 tại Hội trường tầng 3 nhà C.

Đại hội Công đoàn cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng, là ngày hội của đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.