viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, hưởng ứng tuần lễ an toàn vệ sinh lao động năm 2016

06.09.2016 1785

Nhằm hưởng ứng tuần lễ an toàn vệ sinh lao động năm 2016, sáng 05/04/2016, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn “Huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế” cho hơn 30 học viên là các cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của một số Bệnh viện trung ương, bệnh viên tỉnh, bệnh viện tư…Tham dự và khai mạc lớp tập huấn có TS – Nguyễn Văn Sơn, Phó Viện trưởng cùng chuyên gia giảng dạy PGS. TS Nguyễn Bích Diệp, chuyên gia cao cấp của Viện.

30a.jpg 

TS – Nguyễn Văn Sơn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khai mạc lớp tập huấn

Ngành y tế là ngành lao động đặc thù, hầu hết các nhân viên phải làm trong điều kiện lao động có yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động cùng các yếu tố tác hại là nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe. Những năm gần đây các cơ sở y tế đã quan tâm hơn đến sức khỏe của cán bộ nhân viên y tế. Trong Luật An toàn vệ sinh lao động qui định việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, để hoạt động bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế của đơn vị được hiệu quả thì công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cần được chú trọng và quan tâm hơn nữa.

30b.jpg 

Các cán bộ tham gia học tập tại lớp tập huấn

30c.jpg

Chuyên gia cao cấp PGS. TS Nguyễn Bích Diệp chia sẻ nội dung và kiến thức về công tác An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu một số nội dung về đặc điểm điều kiện lao động, sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên y tế; một số văn bản quy phạm pháp luật trong an toàn vệ sinh lao động và chế độ chính sách cho nhân viên y tế. Nội dung trong công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong cơ sở y tế gồm: đo, kiểm tra, giám sát MTLĐ, lập hồ sơ vệ sinh lao động; khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ, khám BNN, lập hồ sơ khám BNN; giám định BNN, theo dõi tai nạn lao động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

30d.jpg Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao kiến thức trong công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động cũng như cách phòng chống và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế tại đơn vị được tốt hơn.

Tin liên quan

02439714361

Về đầu trang