viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh an toàn lao động nhóm 1 người quản lý, phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động Vĩnh Phúc, 25/05/2018

28.05.2018 1260

Hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018

Hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 2 năm 2018, với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc triển khai huấn luyện an toàn vệ sinh lao động miễn phí cho đối tượng nhóm 1 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Thủ tướng chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

BSCKII Nguyễn Khắc Lập, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã phát biểu khai mạc, chào mừng các học viên tham gia lớp tập huấn và nêu lên tầm quan trọng của các hoạt động an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, đã được Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm trong thời gian vừa qua.