viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

CHỈ ĐẠO TUYẾN TẠI TTYTDP TỈNH BẮC GIANG 25/11/2016

30.03.2017 567

Ngày 30/9/2016, căn cứ đề nghị của Trung tâm YTDP tỉnh Bắc Giang tại công văn số 164/YTDP ngày 16/8/2016  về việc xin thẩm định lại và đánh giá mở rộng các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước và không khí, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường thành lập Đoàn công tác gồm các cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến và Khoa Xét nghiệm và Phân tích tới làm việc tại TTYTDP tỉnh Bắc Giang.

 

Đoàn công tác của Viện đã kiểm tra, đánh giá chất lượng các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước và hoá lý nước về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng thực hành, hồ sơ quản lý chất lượng…tại Khoa xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Bắc Giang.

 

Kết quả cho thấy về các chỉ tiêu hóa lý, Trung tâm đã đạt ISO 17025 cho 13/14 chỉ tiêu đăng ký đánh giá chuẩn lại và đánh giá mở rộng, hệ thống quản lý hồ sơ tương đối đầy đủ và rõ ràng cụ thể như: các cán bộ được đào tạo có chứng chỉ của Viện, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm; Hồ sơ quản lý trang thiết bị đầy đủ, có kế hoạch hiệu chuẩn và thực hiện hiệu chuẩn đầy đủ; Hồ sơ hướng dẫn và SOP các chỉ tiêu công nhận đủ, biên bản thử nghiệm phù hợp; Hồ sơ đảm bảo chất lượng nội kiểm, ngoại kiểm, đã lập kế hoạch cụ thể thực hiện theo đúng kế hoạch nội kiểm và TNTT đạt yêu cầu; Hồ sơ thử nghiệm gồm biên bản thử nghiệm, biểu mẫu giao nhận kết quả, lưu giữ mẫu, quản lý hoá chất môi trường, hồ sơ quản lý chủng đầy đủ. Cán bộ phòng xét nghiệm vi sinh đã tiến hành thành thạo, đúng các yêu cầu về thao tác, kỹ thuật xét nghiệm của 13 chỉ tiêu vi sinh đã đăng ký. Căn cứ kết quả đánh giá, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đủ năng lực thực hiện 27 chỉ tiêu xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang. 

02439714361

Về đầu trang