viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

ĐÁNH GIÁ ECGÔNÔMI NGUY CƠ RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG CHO NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - SINH HOẠT KHOA HỌC CỦA KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

25.07.2018 1207

Ngày 23/07/2018, Khoa tâm sinh lý lao động và Ecgônômi – Viện Sức khoẻ nghiệp và môi trường tổ chức buổi sinh học khoa học chuyên môn sâu với chủ đề: “Đánh giá Ecgônômi – nguy cơ rối loạn cơ xương cho nhân viên văn phòng”.

  1. BS. Nguyễn Thu Hà đã chủ trì buổi sinh hoạt khoa học Khoa.
  2. Hồng Quang Thống trình bày “Phương pháp đánh giá nhanh mức độ căng thẳng, nguy cơ rối loạn cơ xương ởnhân viên văn phòng theo phương pháp ROSA(Rapid Office Strain Assessment)” - phương pháp đánh giá của Canada và các ảnh hưởng của rối loạn cơ xương liên quan đến nghề nghiệp.

       Bộ công cụ ROSA phù hợp để đánh giá Ecgônômi – nguy cơ rối loạn cơ xương cho nhân viên văn phòng(ngồi làm việc trên máy tính, sử dụng các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím hay điện thoại). Mục đích của đánh giá này nhằmxác định các khu vực ưu tiên trong văn phòng cần cải thiện.

       Các cán bộ của Khoa đã thảo luận, đưa ra các giải pháp cải thiện Ecgônômi vị trí lao động, tư thế lao động cho nhân viên văn phòng phù hợp, thiết thực với các điều kiện khác nhau của doanh nghiệp/ cơ sở lao động.

BS.Hồng Quang Thống chia sẻ phương pháp ROSA

       Là Viện quốc gia đầu ngành về lĩnh vực Sức khoẻ nghề nghiệp (Vệ sinh an toàn lao động,Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi, khám bệnh chuyên ngành, bệnh nghề nghiệp), vệ sinh và sức khoẻ môi trường, vệ sinh và sức khoẻ trường học, phòng chống tai nạn thương tích. Bên cạnh việc cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực mà Viện thực hiện như Quan trắc môi trường lao động (trong đó có đánh giá các yếu tố về Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi); Quan trắc môi trường xung quanh (ĐTM) và xét nghiệm nước (sinh hoạt, ăn uống, giám sát chất lượng nước RO dùng cho điều trị thận nhân tạo…); Khám sức khoẻ (khám định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, khám tuyển bố trí việc làm)thì công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến luôn được Ban lãnh đạo Viện nói chung và Khoa Tâm sinh lýlao động và Ecgônômi nói riêng đặc biệt quan tâm.

      Xác định việc nghiên cứu khoa học là nền tảng cho sự phát triển; giúp cho cung ứng dịch vụ ngày càng có chất lượng cao. Ban lãnh đạo Viện cũng như Khoa luôn quan tâm, khuyến khích các cán bộ của Viện tham gia nghiên cứu khoa học, cập nhật, chia sẻ những kiến thức mới để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, bắt kịp với xu hướng khoa học, công nghệ hiện đại của các quốc gia phát triển trên thế giớicũng như nâng cao việc phát triển dịch vụ của Viện với chất lượng cao.  

Để có thêm kiến thức, công cụ áp dụng, tư vấn cải thiện về điều kiện lao động và  ecgônômi văn phòng nhằm dự phòng các rối loạn cơ xương liên quan đến công việc, hãy liên hệ với chúng tôi:

KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

Điện thoại:         (84-24)-38213491*137

Email:                tamsinhlyecgonomi@gmail.com

Hotline tư vấn:  0904284487

Keyword: Musculoskeletal Disorders, Office Ergonomics, ROSA, Rapid Office Strain Assessment, computer workstation, WRMSD (work-related musculoskeletal disorders).

02439714361

Về đầu trang