viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TIẾP TỤC LÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC CỦA WHO KHU VỰC THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022-2026

13.09.2022 560

Ngày 17/08/2022, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương (WHO-WPRO) phê duyệt tiếp tục Trung tâm hợp tác quốc tế của WHO về Sức khỏe nghề nghiệp, giai đoạn 2022-2026.

1.jpg  2.jpg

Văn kiện phê duyệt Trung tâm hợp tác quốc tế của WHO về Sức khỏe nghề nghiệp

giai đoạn 2022-2026

 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là một trong hai Trung tâm hợp tác quốc tế của WHO- WPRO từ năm 1985 tại Việt Nam, với nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, vệ sinh sức khoẻ môi trường, nâng cao năng lực cho các đối tác các nước bạn Đông Nam Á. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch COVID19 trên khắp thế giới, Viện cũng đã phát huy tốt vai trò của mình đối với WHO khu vực Tây Thái Bình Dương với nhiều đề xuất hiệu quả về giải pháp kiểm soát và bảo vệ sức khỏe người lao động trong tình hình dịch bệnh tăng cao vừa đảm bảo sản xuất ổn định.

Đầu năm 2022, thông qua nhiều buổi làm việc đánh giá năng lực của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường trong triển khai các lĩnh vực trong giai đoạn mới, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã gửi văn kiện phê duyệt Viện tiếp tục là Trung tâm hợp tác quốc tế (WHOcc) của WHO giai đoạn 2022-2026 và mở rộng lĩnh vực hoạt động của Viện theo năng lực với 03 lĩnh vực chính:

-         Sức khoẻ nghề nghiệp

-         Sức khoẻ môi trường

-         An toàn hoá chất.

Và các hoạt động cụ thể về:

-         Truyền thông giáo dục

-         Nghiên cứu khoa học

-         Đào tạo và tập huấn

3.jpg

Trong giai đoạn tới, Viện sẽ nỗ lực hoàn thành các nội dung đã ký kết hợp tác với WHO và cùng các đối tác WHOcc nâng cao lĩnh vực chuyên môn và thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á cùng phát triển.


02439714361

Về đầu trang