nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO TUYẾN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CẤP CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CÁC XÉT NGHIỆM TẠI TTYTDP TỈNH HÒA BÌNH

06.06.2017 300

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2017, ngày 22 tháng 5 năm 2017, Đoàn công tác của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường gồm các cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến, Khoa Xét nghiệm và phân tích đã đến kiểm tra việc thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp, Vệ sinh sức khỏe môi trường và rà soát, đánh giá để cấp chứng chỉ đạt chuẩn các chỉ tiêu về xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hòa Bình.

Qua việc rà soát, đánh giá cho thấy, hiện tại Khoa Vệ sinh môi trường của Trung tâm đã và đang cố gắng triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường tại địa phương, tuy nhiên các công việc này mới dừng lại ở việc tham mưu, lập kế hoạch trình lãnh đạo Sở y tế, Ủy ban nhân dân phê duyệt và quản lý thông qua thống kê các báo cáo từ tuyến dưới do chưa có kinh phí triển khai.

 

Mặc dù, trung tâm YTDP tỉnh Hòa Bình đã được cấp một số trang thiết bị cho hoạt động quản lý chất thải y tế và quan trắc môi trường, các cán bộ cũng đã được tập huấn quản lý chất thải tại các cơ sở y tế cũng như cấp chứng chỉ quan trắc môi trường lao động, nhưng các hoạt động này chưa được đẩy mạnh tại địa phương.

 

Làm việc với khoa Sức khỏe nghề nghiệp, Đoàn công tác đã trao đổi các nội dung, thuận lợi và khó khăn của đơn vị. Kết quả cho thấy, Khoa sức khỏe nghề nghiệp của Trung tâm có 06 bác sĩ với 01 bác sĩ được đào tạo cấp chứng nhận bệnh nghề nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội nhưng do khó khăn về kinh phí và quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn cán bộ và đơn vị được triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây trung tâm mới triển khai quan trắc môi trường lao động được khoảng 20% các cơ sở sản xuất và khám bệnh nghề nghiệp được một vài cơ sở trong đó.

 

Qua rà soát đánh giá thực trạng các hoạt động của Trung tâm, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ đơn vị nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yếu cầu tại các Quyết định/thông tư hiện hành khi đơn vị có nhu cầu.

Mặc dù, trung tâm YTDP tỉnh Hòa Bình đã được cấp một số trang thiết bị cho hoạt động quản lý chất thải y tế và quan trắc môi trường, các cán bộ cũng đã được tập huấn quản lý chất thải tại các cơ sở y tế cũng như cấp chứng chỉ quan trắc môi trường lao động, nhưng các hoạt động này chưa được đẩy mạnh tại địa phương.

 

Làm việc với khoa Sức khỏe nghề nghiệp, Đoàn công tác đã trao đổi các nội dung, thuận lợi và khó khăn của đơn vị. Kết quả cho thấy, Khoa sức khỏe nghề nghiệp của Trung tâm có 06 bác sĩ với 01 bác sĩ được đào tạo cấp chứng nhận bệnh nghề nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội nhưng do khó khăn về kinh phí và quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn cán bộ và đơn vị được triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây trung tâm mới triển khai quan trắc môi trường lao động được khoảng 20% các cơ sở sản xuất và khám bệnh nghề nghiệp được một vài cơ sở trong đó.

 

Qua rà soát đánh giá thực trạng các hoạt động của Trung tâm, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ đơn vị nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yếu cầu tại các Quyết định/thông tư hiện hành khi đơn vị có nhu cầu.

trang_1.jpg

Đoàn công tác cũng đã triển khai đánh giá lại và 05 chỉ tiêu hóa lý nước (độ pH, độ cứng toàn phần, chỉ số Pecmanganat, xác định hàm lượng Clorua, xác định hàm lượng sắt tổng số), 3 chỉ tiêu vi sinh nước (xác định tổng số vi khuẩn Coliform, Fecal Coliform và tổng số vi khuẩn hiếu khí) và đánh giá mới 01 chỉ tiêu hóa lý nước (Nitrit). Kết quả, cán bộ khoa xét nghiệm của trung tâm đều thực hiện đúng đủ quy trình thực hiện, đảm bảo độ chính xác của các phép thử cho tất cả các chỉ tiêu đăng ký. Ngoài ra, các chỉ tiêu này đều đã đạt ISO 17025, vì vậy có đầy đủ trang thiết bị, hồ sơ quản lý rõ ràng chi tiết; biên bản thử nghiệm, hiệu chuẩn, nội kiểm, ngoại kiểm với kết quả rõ ràng, phù hợp.
trang_2.jpg


Căn cứ kết quả đạt được và thực trạng của Trung tâm, Đoàn công tác đã trao đổi với Trung tâm về kế hoạch trong thời gian tới Viện sẽ tăng cường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm triển khai tốt hơn nữa các hoạt động sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường tại địa phương và xem xét cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn 09 chỉ tiêu xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình gồm: 06 chỉ tiêu xét nghiệm hóa lý nước (Độ pH, độ cứng toàn phần, chỉ số pecmanganat, hàm lượng Clorua, Sắt tổng số và Nitrit) và 03 chỉ tiêu vi sinh nước (xác định tổng số vi khuẩn Coliform, Fecal Coliform và tổng số vi khuẩn hiếu khí)


Tin liên quan

02439714361

Về đầu trang