viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Giám sát tiến độ đạt Chuẩn quốc gia Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang (26-27/8/2015). 31/08/2015

30.03.2017 469

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến năm 2015 và căn cứ công văn số 535/VDD-CĐT ngày 07/8/2015 của Viện Dinh dưỡng về việc giám sát tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, trong hai ngày 26 và 27/8/2015, Đoàn cán bộ của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường do TS. Đặng Anh Ngọc, Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn cùng các cán bộ Phòng KHTH-CĐT, Khoa Xét nghiệm và Phân tích kỹ thuật cao đã đến và làm việc tại TTYTDP Hà Giang và TTYTDP Tuyên Quang.

Tại 2 tỉnh, sau khi nghe Báo cáo tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia của TTYTDP tỉnh, Đoàn công tác đã rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung 10 Chuẩn quy định tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Với từng Chuẩn, đoàn đều đưa ra những nhận xét, đánh giá chi tiết, đặc biệt đề xuất những giải pháp để Trung tâm khắc phục những tồn tại trong quá trình phấn đấu đạt Chuẩn. Đặc biệt với đặc thù là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cả 2 Trung tầm đều chưa đạt được đầy đủ các tiêu chí về Chuẩn I. Tổ chức bộ máy và nhân lực; Chuẩn II. Cơ sở hạ tầng; Chuẩn III. Trang thiết bị. Cụ thể, hai Trung tâm còn thiếu cán bộ lãnh đạo Khoa, Phòng; Cơ sở hạ tầng còn chật hẹp; Thiếu các trang thiết bị thiết yếu cho các phòng thí nghiệm, thiếu trang thiết bị chuyên dụng cho công tác tư vấn sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp. Đây là những nội dung khó của Chuẩn, Đoàn công tác đã có đề xuất cụ thể với Sở Y tế hai tỉnh để quan tâm phân bổ kinh phí và tham mưu cho UBND tỉnh trong đầu tư kinh phí để cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cho TTYTDP tỉnh.

Tham gia đoàn công tác, các cán bộ của Viện được phân công rà soát các Chuẩn VII, VIII và X, đây là những Chuẩn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Viện về Sức khoẻ môi trường, Sức khoẻ nghề nghiệp và Sức khoẻ trường học. Cán bộ của Viện đã hướng dẫn cán bộ phụ trách các Chuẩn này tại hai trung tâm về những tài liệu cần bổ sung và cách sắp xếp hồ sơ minh chứng; tư vấn các giải pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động chuyên môn.

Đối với TTYTDP Hà Giang, đoàn công tác của Viện đã đưa ra những khuyến nghị cụ thể với Sở Y tế của tỉnh tạo điều kiện để TTYTDP tỉnh có thể hoàn thành tốt các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải y tế, đo kiểm tra MTLĐ, quản lý sức khoẻ người lao động tại các cơ sở y tế.

 
  
 

Đối với TTYTDP Tuyên Quang, đoàn công tác của Viện đã kiến nghị Trung tâm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động đã thực hiện tốt như giám sát chất lượng nước, quản lý sức khỏe học sinh, khám bệnh nghề nghiệp, quản lý chất thải y tế, đo, kiểm tra MTLĐ,…. Đối với hoạt động Trung tâm chưa thực hiện tốt như hướng dẫn, triển khai xây dựng mô hình điểm về cộng đồng an toàn, Đoàn công tác kiến nghị Trung tâm cần nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế về xây dựng cộng đồng an toàn, tham khảo kinh nghiệm các tỉnh đã xây dựng thành công mô hình điểm cộng đồng an toàn như Hà Giang, Phú Thọ,… để xây dựng kế hoạch, tài liệu hướng dẫn cụ thể cho tuyến dưới để triển khai hoạt động này.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác của Viện cũng lưu ý hai Trung tâm cần rà soát lại thời hạn các hợp đồng liên kết, giấy chứng nhận dạt chuẩn các chỉ tiêu xét nghiệm để có kế hoạch đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp lại.

 
 
 

Kết quả đánh giá chung 10 Chuẩn của đoàn công tác cho thấy TTYTDP 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện tương đối tốt các nội dung quy định của 10 Chuẩn. Tuy nhiên để có thể đạt Chuẩn trong năm 2015, TTYTDP tỉnh cần quyết tâm hơn nữa, đặc biệt Sở Y tế hai tỉnh cần quan tâm và giúp đỡ hơn nữa đối với TTYTDP tỉnh để khắc phục ngay những nội dung của các Chuẩn còn chưa đạt theo những kiến nghị cụ thể của Đoàn công tác. Trong thời gian tới, các Viện chuyên ngành trong đó có Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường sẽ tích cực và sẵn sàng hỗ trợ TTYTDP 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn để TTYTDP của 2 tỉnh có thể đạt Chuẩn trong năm 2015.

Tin liên quan

02439714361

Về đầu trang